12. The Blue hackle Pokoje (Jadalnia)

Pokój ten jest wykładany jako typowy bałagan oficerów i sierżantów stołem z naczynia i sztućce sięga oryginalnych pułków. W sali stoisko kolorów do 11 Batalionu Seaforth Highlanders zwiększyć wyświetlacz. 

Także stare przedmioty ze srebra w gablotach przedstawiają bogatą historię zarówno Seaforth i Cameron Highlanders. Dwa zestawy wiszących medali są te z prywatnych John Amos Wilson Seaforth Highlandersand kapral Tom Fox 2-te Camerons.


Muzeum nie jest finansowane ze środków publicznych i opiera się na darowiznach od społeczeństwa. Proszę hojnie. (Sugerujemy darowiznę 5.00 PLN)

Polub nas na Facebooku: FaceBook-Logo

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.